Architekt Andrzej Kaczmarczyk po studiach rozpoczął prace w Instytucie Urbanistyki, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Po wyjeździe do Austrii dekadę pracował projektowo w Wiedniu prowadząc tam własną działalność, wykonał wiele projektów koncepcyjnych, również dla prestiżowych obiektów w Wiedniu. Pracował także z architektami wiedeńskimi przy realizacji projektów technicznych.

Po powrocie założył pracownię, która zrealizowała wiele projektów dla obiektów użyteczności publicznej w kraju i za granicą. Kilka zrealizowanych obiektów uzyskało wyróżnienia w konkursach na zrealizowane obiekty. Niemal od początku istnienia pracowni architekturę współtworzy z arch. Sylwią Bartoszewską.

Architekci Andrzej Kaczmarczyk, Sylwia Bartoszewska i Joanna Żabińska wykonali przetargową koncepcję Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.